تعداد مقاله 678
تعداد پذیرش
217
تعداد عدم پذیرش
312
متوسط زمان داوری 10
متوسط زمان پذیرش 290
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 64
درصد پذیرش 32
متوسط تعداد داوری 2

فصلنامۀ «پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی»


قابل توجه نویسندگان محترم:

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می‌رساند عنوان پیشین نشریه، فصلنامه علمی «پویش در آموزش علوم انسانی» بوده که با تصمیم شورای تخصصی نشر فرهنگیان و صدور مجوز از پاییز 1402 با عنوان «پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی» منتشر می شود. 


* کشور محل چاپ: ایران
* ترتیب انتشار:  فصلنامه
* زبان انتشار: فارسی (چکیده انگلیسی)
* سیاست داوری: هم‌تراز دوسوکور 
* درصد پذیرش مقالات: 32% درصد
* وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
* هزینۀ داوری و انتشار مقاله: رایگان
* زمان داوری: حداقل 8 هفته
* وضعیت انتشار: دسترسی رایگان و آزاد به مقالات

اخلاق نشر

فصلنامۀ «پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی» با بررسی اصول اخلاق در انجام کارهای تحقیقاتی، رعایت اصل امانتداری، اصول انسانی در انجام تحقیقات علمی و هم‌چنین اصول اخلاقی در زمینه نشر مطالب و پذیرش قوانینی همچون اخلاق در نشر )COPE(، انجمن ناشران دسترسی آزاد به مطالب علمی (OASPA) و هم‌چنین اعتقاد به دسترسی آزاد (Open Access) محققین به مطالب علمی منتشر شده، اقدام  نموده است.


فرم تعهد اخلاقی و تعارض منافع

بر اساس قوانین نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله علاوه بر فایل اصلی مقاله، فرم تعهد اخلاقی و فرم تعارض منافع را  که در قسمت راهنمای نویسندگان قرار داده شده است را پر کرده و تصاویر فرم ها را نیز همراه با مستندات لازم مقاله از طریق سامانه فصلنامه ارسال نمایند. ادامه فرآیند بررسی مقالات منوط به تکمیل و ارسال فرم های مذکور خواهد بود.


دریافت شناسه پژوهشگر (کد ارکید)

 با توجه به درخواست سازمان نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و ایمیل آکادمیک برای تمامی نویسندگان(حتی‌المقدور نویسنده مسئول) مقالات الزامی گردید. لذا از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به فصلنامه نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگر ORCID و ایمیل آکادمیک اقدام نمایند.

جهت دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID به لینک https://orcid.org مراجعه نمائید.

راهنمای فارسی دریافت کد شناسه پژوهشگرORCID

شماره جاری: دوره 9، شماره 31، تیر 1402، صفحه 1-200 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان