خالو حسین در اشعار مَفتُون بُردُخُونی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی پیوسته

چکیده

خالو حسین بُردُخُونی(1325-1247هـ) زادگاه وی، بُردُخُون است. وی، یکی از فرماندهان ارشد رئیسعلی دلواری بوده است. شاعران جنوب در شعرها و دل نوشته های خود بسیار، از این فرمانده یاد کرده اند. هدف مقاله حاضر، بررسی شخصیت خالوحسین در ابعاد جنگاوری، مبارز و اخلاق مبتنی بر اشعار سید بَهمَنیار بُردُخُونی (مَفتُون) است. سید بهمنیار حسینی(1381 1215هـ) مشهور به مُفتُون بُردُخُونی دشتی، از سادات نجیب و شریف است.  وی، از شاعران دو بیتی سرای منطقۀ دشتی که امروزه شهری از توابع شهرستان دَیِّر واقع در استان بوشهر است. مهم ترین اثر بازمانده از مفتون به نام هدیه العُشّاق، شامل دو بیتی، غزل، مثنوی تعداد کمی قصیده  است- که در کتابی به نام مجموعۀ اشعار مفتون چاپ شده است - و حدوداً  به 1800 بیت می رسد. اما، شهرت عمدۀ او در خِطِّۀ جنوب به واسطۀ دو بیتی های شیرین و عاشقانۀ اوست. دوبیتی های او در میان بیشتر دوبیتی سرایان جنوب به درک عامِّه نزدیک تر و در گفتار از سهولت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش تلاش می شود که چگونگی شخصیت خالو حسین را در اشعار مَفتُون بُردُخُونی مورد واکاوی  قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Khaloo Hossein in poems of Maftoon Bordekhooni

نویسنده [English]

  • مهرداد روشن زاده
دانش آموخته کارشناسی پیوسته
چکیده [English]

Abstarct
 
Khaloo Hossein Bordekhooni (1325-1247 AD), his hometown, is Bordekhoon. He was a senior commander of Raees Ali Delvari. South poets, in their poems and their heart posted have remembered much from the commander. This current study aimed to investigate the ethical dimensions of personality Khaloo Hossein, warrior, is based on the poems of Seyyed Bahmanyar Bordekhooni (Maftoon). Seyyed Bahmanyar Hosseini (1276-1341 AD), known as Maftoon Bordekhooni Dashti and he is one of the noble and honorable sadat.He is on of the couplet composer poem of Dashti area, which today is a city of Dayyer city located in bushehr city. The most important survivor work of Maftoon is called Hadyato-aloshagh, including couplet, Ghazals, Masnavi and a few ode, which was published in a book called collection of poems of Maftoon and reaches approximately 1,800 poetries. But his main fame, in the south region due to his sweet and romantic couplets. His couplets among the most couplet composers of south, is closer to public understanding and greater ease of words. In this study tries to how the character of Khaloo Hossein(Fooladi) is analyzed in the poems of Maftoon Bordekhooni.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words : Maftoon Bordekhooni
  • Khaloo Hossein
  • Life History
  • Poem