پرسش‌های متداول

علت عدم دریافت ایمیل پس از ارسال مقاله چیست؟

عدم اتمام فرآیند ارساله مقاله، در اینصورت لازم است مراحل ثبت نام را تکمیل نمایید.

در صورتیکه یک مقاله چند نویسنده دارد، آیا نویسنده اول می بایست اقدام به ارسال مقاله کند؟

برای ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید اقدام کند و کلیه مکاتبات با نویسنده مسئول خواهد بود.

چگونه می توان برای فصلنامه مقاله ارسال کرد؟

ارسال مقاله منحصرا از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرسhttp:// humanitiescfu.cfu.ac.irانجام می شود.برای ارسال مقاله در سایت لازم است ابتدا ثبت نام کنید.برای اطلاعات بیشتر می توانیدبه قسمت"راهنمای نویسندگان" مراجعه کنید.

چگونه می توانم سایر پرسش های خود را مطرح کنم؟

ابتدا پاسخ پرسش خود را در پرسش های متداول جستجو کنید.اگر پاسخی نیافتید می توانید از طریق سامانه سوال خود را مطرح کنید، حداکثر ظرف یک هفته به شما پاسخ داده خواهد شد.تنها اطلاعاتی که از طریق سامانه و ایمیل فصلنامه به نویسندگان ارسال می شود مورد تایید است و صحبت های حضوری و تلفنی قابل استناد نیست.

آیا پذیرش مقاله در فصلنامه هزینه ای دارد؟

خیر هزینه ای ندارد.

چگونه مقاله ارسالی را پیگیری کنم؟

از طریق سامانه و از صفحه شخصی خود پیگیری کنید.