بررسی اخلاق حرفه‌ای معلمی در نظام تربیت اسلامی از منظر استاد شهید مرتضی مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس امام علی (ع) گیلان.

چکیده

هر یک از نظام‌ها و مکاتب مختلف، اهداف تربیتی خاصی را مدنظر دارند و همه فعالیت‌های خود را در راستای تحقق آن اهداف تنظیم می‌کنند. مکتب اسلام نیز از این قاعده مستثنا نیست. این پژوهش باهدف بررسی اخلاق حرفه‌ای معلمی در مکتب اسلام و با توجه به آراء شهید مرتضی مطهری در امر تربیت اسلامی انجام‌شده است. بدین منظور با استفاده از روش کتابخانه‌ای، داده‌های مرتبط با موضوع گردآوری‌شده و ضمن بررسی داده‌ها، مفهوم اخلاق و خصوصاً اخلاق حرفه‌ای موردبررسی قرارگرفته است. در ادامه به برخی از مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمی از دیدگاه شهید مطهری پرداخته‌شده است. به‌منظور رسیدن انسان به کمال حقیقی خویش، لازم است تا استعدادهای عالی انسان که در خلقت او قرار داده‌شده است، رشد کنند و فعلیت یابند که در این راستا توجه به آموزه‌های تربیت اسلامی و رعایت موازین اخلاق حرفه‌ای توسط معلم ضروری است. در انتها این‌طور نتیجه‌گیری شده است که معلمان باید در جهت پایبندی به اصول اخلاقی در حرفه‌ی خود، به تعلیم و تربیت دانش آموزان در ابعاد مختلف وجودی آن‌ها پرداخته و آموزش را چیزی فراتر از ارائه ساده مطالب به دانش آموزان قلمداد کنند که با آگاهی از روش‌های نوین تدریس و نظریات کاربردی در امر آموزش و تقویت مهارت‌های تعامل با دانش‌آموزان، در چهارچوب مبانی و آموزه‌های دین مبین اسلام، این مهم تحقق خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of professional ethics of teacher in Islamic educational system from the Viewpoint of Professor Morteza Motahhari

نویسنده [English]

  • mohammadsadegh mehdizadeh
دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس امام علی (ع) گیلان.
چکیده [English]

Each system and different schools have specific educational goals in mind and set all their activities to achieve those goals. Islam is no exception to this rule.
This research was conducted with the aim of investigating the professional ethics of teachers in the school of Islam and according to the views of Professor Morteza Motahhari on Islamic education. To this purpose, by using the library method, data related to the subject is gathered and, while reviewing the data, the concept of ethics and especially professional ethics has been examined. In the following, some of the components of teacher ethics are discussed in professor Motahhari's view.
In order to achieve man's true perfection, it is necessary that the great talents of man created in his creation be developed. In this regard, it is necessary to pay attention to the teachings of Islamic education and the observance of professional ethics standards by the teacher. Finally, it is concluded that teachers must pay attention to the education of students in their various dimensions in order to adhere to ethical principles in their profession and to consider education as something beyond simple presentation of the materials to the students, knowing the methods the new teaching and applied theory in teaching and enhancing interaction skills with students will be realized in the framework of the principles and teachings of the Islamic religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethics
  • Professional ethics
  • Professor Motahari
  • Education
  • Islamic Education