پویش در آموزش علوم انسانی (HUMAN) - مقالات آماده انتشار