سنت تبدیل نعمت به نقمت از منظر المیزان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

سنتهای اجتماعی، افعال الاهی هستند که ذات ربوبی برای تدبیر جوامع بشری آن‌ها را به کار می‌گیرد. برخی از آیات قرآن به تبیین این سنت‌ها پرداخته است. از جمله این سنت‌ها، سنت تبدیل نعمت به نقمت است.
خدای رحمان، انسان را از مواهب مختلف و گوناگون برخوردار کرده است. تا زمانی که انسان در مسیر تعالی قدم برمی‌دارد، از عطایای الاهی برخوردار می‌گردد و هرگاه از دائره عبودیت خارج شود، نعمت‌های الاهی نیز دگرگون و به نقمت تبدیل می‌گردد. در جریان سنت تغییر نعمت به نقمت، امکان بیداری و بازگشت به مسیر الاهی برای افراد بشر وجود دارد.
این نوشتار که به روش تحلیلی، اسنادی انجام شده است در پی تبیین نگاه علامه طباطبایی (ره)، و برخی از مفسران اسلامی است تا فهم بهتری از این سنت ارائه گردد.
نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد نظام هستی، مجموعه‌ای به هم پیوسته است و اعمال انسان‌ها با حوادث نظام هستی ارتباط مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The rule of returning divine gifts to predicament

نویسنده [English]

  • mohammad tahgi mobasheri
عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان
چکیده [English]

Social traditions are divine actions used for the human societies design. Some of Qur'an’s verses have explained these traditions including turning the blessing into misfortune tradition.
The beneficent God has granted many blessings to mankind. As long as a person moves on the path to excellence, he will receive divine gifts, and when he turns away from this area, divine blessings will be transformed into misfortune. In the other side there is the possibility of returning to the divine way for human beings.
This paper which has been done by documentary- analytical method, is intended to explain the view of Allameh Tabataba’i and some Islamic commentators in order to provide a better understanding of this tradition.
The result of this research shows the existence system is an interconnected set of objects and human actions are directly related to this system’s events.
Key word: tradition, conversion of blessing, misfortune, Allameh Tabataba’i.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rule
  • transforming's gift
  • disaster
  • Taba-Taba-yee