نقش رسانه در جنگ نرم با نگاهی به جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

2 کارشناس ارزیابی

چکیده

چکیده
پایان جنگ سرد و اولویت های امنیتی کشورها، مطرح شدن بازیگران جدید و اهمیت نهادهای غیردولتی در جهان، موجب شده کشورها در جهت تامین منافع ملی خود ابزار و راههای جدیدی را بکار گیرند که مهمترین آنها را می توان بهره گیری از جنگ نرم و عملیات روانی دانست.
کشورهای استکباری به این نتیجه رسیده‌اند همانگونه که استعمار به شیوه‌های قدیم‌‌‌‌‌، جوابگوی نیازها و اقتضائات امروزه نیست و باید در قالب استعمار نو وارد برخی از کشورها شد‌‌‌‌‌، از طریق جنگ سخت نیز چندان نمی‌توان موفقیت‌های مورد نظر را کسب کرد؛ بنابراین سعی می‌کنند با تمرکز بر مسائل فکری‌‌‌‌‌، ایدئولوژیک و فرهنگی و در واقع با جنگ نرم و عملیات روانی‌‌ به اهداف خود برسند‌.
جنگ نرم با هدف تسخیر فکر و اندیشه ملت‌ها، نقش مهمی در سست نمودن حلقه‌های فکری و فرهنگی جوامع ایفا می‌کند. جنگ نرم که شامل هرگونه اقدام روانی و تبلیغات رسانه‌ای است، جامعه یا گروه هدف را نشانه می‌گیرد و بدون درگیری نظامی، رقیب را به انفعال یا شکست وا می‌دارد. از آنجاییکه در جنگ نرم برای همة مخاطبان و همة سطوح سنی و لایه‌های اجتماعی برنامه ریزی شده؛ از همة شگردها، هنرهای تبلیغی مدرن و از همة امکانات و توانمندی‌ها استفاده می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت حساس استراتژیک و ژئوپلیتیک خود ناگزیر است ضمن تقویت عرصه‌های فکری، فرهنگی و سیاسی، به بهره گیری بهینه از ظرفیت رسانه ای خود همت گمارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Media in SoftWar With Regard to the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • ali sadeghi 1
  • zahra hadian 2
چکیده [English]

The Role of Media in SoftWar With Regard to the Islamic Republic of Iran

Abstract
The end of the Cold War and national security priorities , introduction of new actors and the importance of non-governmental organizations in the world , Caused that countries use tools for providing national interests and new ways that is the most important of them is enjoying the war and psychological warfare .
Imperialistic countries have concluded as the old colonial style , isn’t responsive to the needs and demands of today and must be in the form of neo-colonialism enter some countries ,The conflict also achieved the desired success; Therefore, they try to focus on the intellectual , ideological , cultural and indeed with the warfare and psychological operation to achieve their goals .
War with the aim of capturing the thought of nations , plays an important role in intellectual and cultural circles.which includes any kind of psychological war and propaganda media , community groups , and non- military targets , competition leads to inaction or failure . Since the war for all audiences and all age levels and social strata planned Of all the techniques , modern teaching arts and of all the features and capabilities are used. Islamic Republic of Iran with regard to sensitive strategic and geopolitical position has to take advantages of Optimum capacity while strengthening the intellectual , cultural and political areas .
Keywords: Soft War, psychological warfare operations , Cyber Space, Media, Islamic Republic Of Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • soft
  • war
  • media
  • Iran