بررسی اثرگذاری شیوه ترسیم جدول‌ در بهبود خط تحریری دانش‌آموزان کلاس پنجم

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 مهارت آموز دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح

2 داور و............

چکیده

از آنجا که تا کنون در تعلیم خوشنویسی از نظام نقطه‌گذاری استفاده شده است، این روش را می‌توان روشی ابداعی دانست. در این روش، دانش‌آموز بجای آنکه مجبور باشد درستی یا نادرستی نوشتن حروف را با محک نقطه بسنجد، می‌تواند با استفاده از مساحتی که یک حرف در جدول اشغال می‌کند به اندازه و هندسه درست خط نزدیک شود. البته برخی نیز روش پررنگ کردن را پیشنهاد داده‌اند که به نظر می‌رسد این روش نیز کارامد نباشد. چراکه صرفاً با حرکت دست و قلم دانش آموز روی سطور کمرنگ، بر اثر تکرار و تمرین، نوعی عادت شکل می‌گیرد و دانش‌آموز به لحاظ شناختی، از کم و کیف شکل‌گیری حروف آگاه نمی‌شود. استفاده از روش ترسیم جدول در خط تحریری ابداع نگارنده این مقاله است و تاکنون جایی سوابقی از این نوع تعلیم دیده نشده است. با این روش میتوان تاثیر مثبت و معناداری در بهبود خط تحریری دانش اموزان را مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی اثرگذاری شیوه ترسیم جدول‌ در بهبود خط تحریری دانش‌آموزان کلاس پنجم

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ahmadi khaveh 1
  • AHMADAhmad ABUHAMZEH 2
1 mofatteh university
2 M
چکیده [English]

از آنجا که تا کنون در تعلیم خوشنویسی از نظام نقطه‌گذاری استفاده شده است، این روش را می‌توان روشی ابداعی دانست. در این روش، دانش‌آموز بجای آنکه مجبور باشد درستی یا نادرستی نوشتن حروف را با محک نقطه بسنجد، می‌تواند با استفاده از مساحتی که یک حرف در جدول اشغال می‌کند به اندازه و هندسه درست خط نزدیک شود. البته برخی نیز روش پررنگ کردن را پیشنهاد داده‌اند که به نظر می‌رسد این روش نیز کارامد نباشد. چراکه صرفاً با حرکت دست و قلم دانش آموز روی سطور کمرنگ، بر اثر تکرار و تمرین، نوعی عادت شکل می‌گیرد و دانش‌آموز به لحاظ شناختی، از کم و کیف شکل‌گیری حروف آگاه نمی‌شود. استفاده از روش ترسیم جدول در خط تحریری ابداع نگارنده این مقاله است و تاکنون جایی سوابقی از این نوع تعلیم دیده نشده است.با این روش میتوان تاثیر مثبت و معناداری در بهبود خط تحریری دانش اموزان را مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • خوشنویسی
  • خط تحریری
  • شیوه ترسیم جدول
  • اختلال نارسانویسی