بررسی نقش ادبیات انگلیسی در شکل گیری حقوق کودک با تمرکز بر روی آثار هارپر لی و چارلز دیکنز

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

مدیر گروه علوم انسانی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل رمان‌های انگلیسی زبان شامل: رمان کشتن پرنده مقدس هارپر لی و الیور تویست چارلز دیکنز وتأثیر آن‌ها بر حقوق کودک می باشد .در این مقاله از روش پژوهش تحلیلی-استنتاجی استفاده شده است. نخست، کودک و شرایط وی به عنوان یکی از کاراکترهای اصلی دو رمان ذکر شده مورد تحلیل قرار گرفت و سپس از قاب کنوانسیون حقوق کودک به شکل‌گیری کنوانسیون و تأثیر از چنین فعالیت‌های ادبی و تأثیر متقابل آن بر شرایط کودکان مورد استنتاج قرار گرفت. ضمن بررسی دیدگاه‌های هردو نویسنده از نظر شخصی و مکتبی، در حوزه ادبی دامنه تحقیق به دو عنصر رمان، یعنی شخصیت‌پردازی و فضا سازی محدود گردید. تحلیل‌ها نشان داد که در رمان هارپر لی، کودک راوی مشکلات بزرگسالان که خود نیز قربانی بالقوه آن شرایط در آینده است و در رمان الیور تویست،کودک و شرایط او تم اصلی و محوری رمان می باشد. چنین انتخاب زاویه بیان نشان می دهد که هر دو نویسنده دغدغه حقوق کودکان را به سهم خود در مجامع علمی و ادبی و فهم عامه تجلی و روشن کرده اند که نقش آن‌ها را در به حرکت در آوردن موج‌های اجتماعی و انسان‌دوستی و شکل‌گیری کنوانسیون حقوق کودک نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of the Role of English Literature in the formation of Child Rights with Special Emphasis on Harper Lee and Charles Dickens’ Works

چکیده [English]

This research deals with the analysis of the English novels of Harper lee’s to Kill a Mocking Bird and Charles Dickens’ Oliver Twist and their impact on child rights.The research has deployed inferential-analytical approach. First, child and his conditons as one of the major characteristics of the two novels was analyzed and then via the frame work of child right convention, the formation of the convention and the influence of such literary endeavours on child conditions were analyzed. Alongside the analysis of the personal and intellectual view points, the scope of the research was confined to the fictional elements of characteriztion and setting. The analyses revealed that in Harper Lee the child as the narrator presents the adults’ problems with which she will be afflicted with in the future and in Oliver Twist, child and his conditons are the major leading theme of the novel indicating that the two writers have highlighted the child rights’ obsessions in the literary and scientific circles. The paper reveals the contribution of the two writers in intiating the social and humanitarian movements and the formation of child rights convention

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Harper Lee'
  • "Charles Dickens"
  • "Child Rights"
  • "English Novels"
  • "Formation"