تربیت منفی از دیدگاه ملک الشعرای بهار

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

«تربیت منفی» از دیدگاه ملک‌ الشعرای بهار
دکتر علی اکبر افراسیاب پور*


چکیده
ملک الشعرای بهار یکی از بزرگترین شعرای معاصر ایران است که آثار و زندگی او از دیدگاه‌های مختلف بررسی گردیده است، اما نگاه او به عرفانو جنبة تعلیمی در اشعار او مورد توجه قرار نگرفته و پایبندی‌های دینی و معنوی او کمتر دیده شده است. در این مقاله نشان داده می‌شود که بهار علاوه بر برجستگی‌های ادبی و تحقیقی و سیاسی، شخصی معتقد به تعلیم معنویت و تشیع بوده و بر خلاف نظر برخی، به عرفان و تصوف نظری مثبت داشته است و در مقاله‌ای اختصاصی دربارة تعلیم مبانی عرفان نظریه‌ای به نام «تربیت منفی» ارائه می‌دهد که به نظر می‌رسد از قانون اهیمسا و «مقاومت منفی» گاندی تأثیر پذیرفته باشد. تلاش گردیده تا دیدگاه او نسبت به عرفان روشن گردد وازدیدگاه ادبیاتتعلیمیبه نظریه ملک الشعرای بهار نگریسته و نقد و بررسی می‌شود تا نظر مثبت او نسبت به عرفان و تعلیم و تربیت عرفانی روشن شود و دیدگاه جهانی او نسبت به تعلیم عرفانی بیان گردد.

کلید واژه‌ها:عرفان و تصوف، تربیت منفی، اهیمسا، مقاومت منفی، گاندی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Negative training from the perspective of Bahar-Poet laureate

نویسنده [English]

  • aliakbar afrasiabpour
عضو هیات علمی
چکیده [English]

Negative training from the perspective of Bahar-Poet laureate

Ali Akbar AfrasiabpourAbstract
Bahar is one of the greatest contemporary poets of Iran that his life and works are studied from different perspectives, but his view of mysticism has been relatively neglected. And religious and spiritual commitments he has seen. This article will show that Bahar in addition the marks of literary and tracer and political, personal believed to have been buried and contrary to some the mysticism has had a positive opinion. And in an exclusive article about mysticism theory known as negative education offers it seems that the negative resistance influenced Gandhi. Attempted to clarify his view toward mysticism And from the perspective of the theory of didactic malek-shoarabahar is viewed and review The positive comments he turned to mysticism and mystical education His world view to be expressed and mystical teachings.

Keywords:Mysticism and Sufism, Negative training,
Negative Resistance, ,Gandhi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Mysticism and Sufism
  • Negative training
  • Negative Resistance
  • Gandhi