تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 162
تعداد نویسندگان 205
تعداد مشاهده مقاله 454,359
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 100,757
نسبت مشاهده بر مقاله 2804.69
نسبت دریافت فایل بر مقاله 621.96
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 483
تعداد مقالات رد شده 187
درصد عدم پذیرش 39
تعداد مقالات پذیرفته شده 151
درصد پذیرش 31
زمان پذیرش (روز) 280
تعداد پایگاه های نمایه شده 5
تعداد داوران 82

مجوز اولیه نشریه علمی _تخصصی «پویش درآموزش علوم انسانی» با شماره 50000/9162/600/د مورخ 1394/8/8 در کمیسیون تخصصی نشر علمی معاونت پژوهش و فناوری به تصویب رسیده است. اولین شماره این نشریه در پاییز 1394 چاپ شد. و به حمدو سپاس الهی با تلاش مستمر مسؤلین وعوامل اجرایی  این نشریه از فصلنامه شماره 10، بهار 1397 طی مجوز شماره 50000/12902/600/د به تاریخ1398/8/19 از معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان به درجه علمی - ترویجی ارتقاء یافت.                         
پردیس شهید مفتح شهرری، به منظور فراهم آوردن زمینه مناسب تر برای توسعه پژوهش ، تولید علم و تفکر وژرف اندیشی در باره رسالت تربیتی و تخصصی دانشجو معلمان ، با حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان اقدام به انتشار فصلنامه الکترونیکی پویش در آموزش علوم انسانی، می نماید . از علاقه مندان دعوت می شود مقالات خود را بر اساس محورها و شرایط پذیرش برای بررسی و انتشار به سامانه این فصلنامه به آدرس:
- پویش در آموزش علوم انسانی : http://humanities.cfu.ac.ir ارسال نمایند.

 

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند که این مجله مجهز به نرم افزار مشابه یاب است و اگر مقاله ارسالی در انواع همایشها و مجله ها پذیرش یا چاپ شده باشد وارد مرحله داوری نمی شود و مردود اعلام خواهد شد. 

شماره جاری: دوره 6، شماره 23، تابستان 1400، صفحه 1-96 

علمی ترویجی

1. شناسایی ابعاد برنامه درسی مغفول دوره ابتدایی ایران

صفحه 1-14

حسین حسن زاده ویائی؛ سمیه نوایی


ابر واژگان