دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، تیر 1401، صفحه 1-150 
آسیب‌شناسی برنامه آموزش از راه دور در ایران

صفحه 1-14

حسین خنیفر؛ سیران ابراهیمی؛ سارا الماسی زاده؛ صلاح الدین ابراهیمی


تحلیلی بر چگونگی رفع اختلالات خواندن و نوشتن در دانش‌آموزان دوزبانه

صفحه 135-144

علی اکبر کمالی نهاد؛ مجیب الرحمن دهانی؛ جواد جهاندیده