کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 5
تأثیرات آموزش آنلاین بر الگوهای هویتی - تربیتی

دوره 7، شماره 24، مهر 1400، صفحه 75-90

نصیبه عبدی پور؛ پرویز جمشیدی مهر


تأثیرات منفی فضای مجازی بر الگوی تربیتی دانش آموزان در عصر پساکرونا؛ با استفاده از نظریه جوزف نای

دوره 7، شماره 22، فروردین 1400، صفحه 23-38

حمزه علی بهرامی،؛ پرویز جمشیدی مهر؛ نصیبه عبدی پور