تأثیرات آموزش آنلاین بر الگوهای هویتی - تربیتی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 آموزشیار نهضت سواد آموزی

2 مدرس دروس معارف دانشگاه فرهنگیان اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ایجاد بحران هویت در دانش آموزان به دلیل استفاده از فضای مجازی در امر آموزش از منظر اریکسون می باشد. روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی با استفاده از نظریه بحران هویت اریکسون می باشد. وی اولین کسی هست که هویت را به عنوان دستاورد مهم شخصیت نوجوانی و گامی مهم به سوی تبدیل شدن به فردی ثمربخش تشخیص داد. در این دوره احساس تعلق فرهنگی، درک اخلاقی و خود انگارۀ مردانه و زنانه در سال های نوجوانی اصلاح می شوند.آموزش الکترونیکی به دانش آموزان این امکان را می دهد در مطالعه مستقل و انعطاف پذیر باشند، مهارت های فنی، تفکر انتقادی و مهارت های شناختی خود را تقویت و به مربیان می آموزد که باید به روز باشند. معایب این آموزش کاهش تعاملات میان مربی و فراگیر، عدم کارایی در مورد دروس عملی و بیشتر می توان به عنوان مکمل تدریس حضوری باشد. آنچه این مقاله در پی آن است دغدغه کلان تری است که به آن اشاره می شود. یافته های این پژوهش با استفاده از نظریه اریکسون نشان می دهد که با توجه به حساسیت سن دانش آموزان در این مقطع زمانی و عدم برنامه ریزی و فرهنگ سازی قوی به منظور استفاده از فضای مجازی به نظر می رسد که این فضا به دلیل تنوع الگوهای ارائه شده، ناشناس بودن هویت اصلی افراد، پیچیده بودن و فضای متنوع آن دچار بحران هویت می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identity-educational effects of online education

نویسندگان [English]

  • nasibeh abdipour 1
  • parviz jamshidimehr 2
1 nehzat savadamozi
2 teacher
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the identity crisis in students due to the use of cyberspace in education from Erickson's perspective. The method used is descriptive-analytical using Erickson identity crisis theory. He was the first to recognize identity as an important achievement of adolescent personality and an important step towards becoming a productive person. During this period, the sense of cultural belonging, moral understanding and self-concept of men and women are corrected in adolescence. E-learning allows students to be independent and flexible in their study, technical skills, critical thinking and skills. Strengthens cognition and teaches coaches that they need to be up to date.Disadvantages of this training are the reduction of interactions between the instructor and the learner, inefficiency in practical lessons and more can be supplemented by face-to-face teaching. What this article seeks to address is a larger concern that is being addressed. In the current environment, due to the spread of the Corona virus and the closure of face-to-face teaching and turning to e-learning, a large number of students have access to this space. The findings of this study using Ericsson theory show that due to the sensitivity of the age of students in this period and the lack of strong planning and culture in order to use cyberspace, it seems that this space is due to the variety of presentation patterns. The anonymity of the original identity of individuals, its complexity and its diverse atmosphere lead to identity crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • adolescence
  • Ericsson
  • cyberspace
  • Education