نقش و اهمیت بازدیدهای میدانی در آموزش جغرافیا و علوم زمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم انسانی، دانشگاه فرهنگیان، تهران.

2 دبیر آموزش وپرورش ناحیه 1 شهرری

چکیده

وقوع تحولات گسترده در ابعاد سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی در جهان سبب شده است که آموزش علوم زمین از جمله آموزش جغرافیا و زمین­شناسی از اهمیت والایی برای برنامه­ریزان و دانش­آموزان برخوردار گردد. از آن‌جایی‌که «بازدیدهای میدانی» دانش­آموزان را از فضای بسته و یکنواخت کلاس به طبیعت منتقل می­کند و ضمن تعامل مستقیم دانش­آموزان با پدیده­های طبیعی، مشارکت و پژوهش فعال دانش‌آموزان را در حین تدریس به‌همراه دارد؛ شیوۀ آموزشی بسیار جذاب و کارآمد محسوب می­شود. در این شیوۀ آموزشی، چون دانش­آموزان  با راهنمایی معلم و آموخته­های قبلی خود به مشاهدۀ مستقیم و تعامل بی­واسطه با پدیده­های طبیعت می­پردازند؛ بنابراین یادگیری آن نیز بسیار عمیق­تر و دائمی­تر است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره­گیری از منابع مختلف کتابخانه­ای تدوین شده است، حاکی از آن است که اگر در آموزش جغرافیا و علوم زمین، بازدید میدانی با رعایت اصول علمی انجام شود، ضمن توسعۀ مهارت­های یاددهی- یادگیری و بهبود کیفیت تدریس، مشارکت فعال فراگیران را به دنبال داشته و با تحقق اهداف بلندمدت آموزشی، زمینۀ آموزش پایدار و کارآمد این رشته را به همراه خواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نقش و اهمیت بازدیدهای میدانی در آموزش جغرافیا و علوم زمین

نویسندگان [English]

  • ali sadeghi 1
  • maryam lagzian 2
1 استادیار گروه علوم انسانی، دانشگاه فرهنگیان، تهران.
2 دبیر آموزش وپرورش ناحیه 1 شهرری
چکیده [English]

وقوع تحولات گسترده در ابعاد سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی در جهان سبب شده است که آموزش علوم زمین از جمله آموزش جغرافیا و زمین­شناسی از اهمیت والایی برای برنامه­ریزان و دانش­آموزان برخوردار گردد. از آن‌جایی‌که «بازدیدهای میدانی» دانش­آموزان را از فضای بسته و یکنواخت کلاس به طبیعت منتقل می­کند و ضمن تعامل مستقیم دانش­آموزان با پدیده­های طبیعی، مشارکت و پژوهش فعال دانش‌آموزان را در حین تدریس به‌همراه دارد؛ شیوۀ آموزشی بسیار جذاب و کارآمد محسوب می­شود. در این شیوۀ آموزشی، چون دانش­آموزان  با راهنمایی معلم و آموخته­های قبلی خود به مشاهدۀ مستقیم و تعامل بی­واسطه با پدیده­های طبیعت می­پردازند؛ بنابراین یادگیری آن نیز بسیار عمیق­تر و دائمی­تر است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره­گیری از منابع مختلف کتابخانه­ای تدوین شده است، حاکی از آن است که اگر در آموزش جغرافیا و علوم زمین، بازدید میدانی با رعایت اصول علمی انجام شود، ضمن توسعۀ مهارت­های یاددهی- یادگیری و بهبود کیفیت تدریس، مشارکت فعال فراگیران را به دنبال داشته و با تحقق اهداف بلندمدت آموزشی، زمینۀ آموزش پایدار و کارآمد این رشته را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها [English]

  • آموزش
  • جغرافیا
  • علوم زمین
  • بازدید میدانی
  • مشارکت