نقش معلم در اعتلای فرهنگ انسانی، اسلامی به وسیله تبیین مفاهیم نماز

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

انسان موجودی است دو بُعدی که بُعد روحانی آن دارای اصالت است. از جمله جلوه‌های ارزشمند بُعد روحانی، نیایش است.
توجه به مفاهیم نماز، تلاش در جهت تعالی فرهنگ انسانی‌، الهی است؛ چرا که این مضامین حرکت ساز هستند. در حقیقت درک چیستی نماز، علاوه بر آموزش عشق ‌ورزی به خالق بی‌همتا، عشق ورزی به مخلوق را آموزش می‌دهد. از اینروست که نماز محل تقرّب انسانهای جویای قرب و عروج مؤمنان معرفی شده است. همین اَسرار باطنی نماز است که آن را در زمره ارکان آئین اسلام درآورده است. تبیین دقیق چیستی نماز نقش مهمی در اقامه نماز و گسترش انس و علاقه به آن را دارد.
این پژوهش که به روش تحلیلی، اسنادی است، نقش معلّم در تبیین دقیق مفاهیم نماز را مورد بررسی قرار داده و چگونگی انتقال این مفاهیم را مورد مداقّه قرار می‌دهد تا در نتیجه، توجه بیشتر دانش آموزان به این فریضه الهی را سبب گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the teacher in promoting the human- Islamic culture by explaining the concepts and meanings of prayer

نویسنده [English]

  • mohammad tahgi mobasheri
عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان
چکیده [English]

Man is a two-dimensional creature that his physical dimension has been paid attention more than the spirituality dimension. One of the most valuable effects of the spiritual dimension is the prayer to the God who introduces real wise men in his Quran as those remember him in different situations.
Paying attention to the basic themes and concepts of the prayer is a kind of effort for improving human- divine culture, because these themes and concepts cause enthusiasm and motivation for the prayer. In fact, understanding the meaning of the prayer teaches kindness to men and creatures besides teaching of love to the unique creator . This is the reason of why the prayer is the way of approaching to the God for whom seeks this way. These are the intrinsic secrets of the prayer that have made it one of the foundations of Islam.
The teacher who has been stated as a one with the duty of leading the society towards Allah and his mission and has the same mission of the divine prophets by the founder of the holy system of the Islamic Republic, has the main function of creating enthusiasm for the prayer promoting the culture of the prayer. It seems that what has been doing schools and higher education institutions as promoting the prayer culture was not enough and needs to be reviewed seriously. The exact explanation of ‘what is’ and ‘why the prayer’ plays an important role in becoming interested in the prayer and doing it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prayer. Education
  • culture
  • Respect to each other