آموزش مجازی در دوره همه گیری کرونا از نگاه معلمان ابتدایی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان/ گروه علوم تربیتی

2 دانشگاه فرهنگیان/ علوم تربیتی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی دیدگاه‌های معلمان ابتدایی درباره‌ی آموزش‌های مجازی در دوره همه‌گیری بیماری کروناست. به همین منظور از روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسی استفاده شده است. از میان معلمان مقطع ابتدایی در استان‌های البرز، مرکزی، تهران، ایلام، آذربایجان غربی با روش نمونه‌گیری هدفمند 67 معلم انتخاب شدند.اطلاعات با انجام مصاحبه نیمه سازمان‌یافته جمع‌آوری شد و با روش مایلز و هوبرمن و با استفاده از برنامه NVivo مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در 4 محور اصلی شامل: استراتژی‌های آموزشی، چالش‌ها، حمایت‌ها، انگیزه معلمان، علاقه دانش‌آموزان قرارگرفته است. نتایج نشان می‌دهد راهبردهای تدریس، رسانه‌های آموزشی، زمان آموزش و ارزشیابی‌ها نیازمند تغییر هستند. معلمان با چالش‌هایی ناشی از موانع فنی، مشارکت دانش‌آموزان، شرایط دانش‌آموزان، تجربه آموزش آنلاین مواجه هستند. برای موفقیت در آموزش مجازی نیازمند حمایت مدیران و مسئولان آموزشی و والدین می‌باشند و می‌بایست انگیزه و علاقه خود و دانش‌آموزانشان را در طی فرایند آموزش مجازی بالا نگهدارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Virtual education in the Covid 19 epidemic from the perspective of elementary teachers

نویسندگان [English]

  • fatemeh amirian 1
  • katayoon hamidizade 2
1 دانشگاه فرهنگیان/ گروه علوم تربیتی
2 علوم تربیتی / دانشگاه فرهنگیان
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the attitudes of elementary teachers about virtual education during the Crohn's disease epidemic. For this purpose, a qualitative research method with a phenomenological approach was used. Among primary school teachers in Alborz, Markazi, Tehran, Ilam and West Azarbaijan provinces, 67 teachers were selected by purposive sampling method. Data were collected by semi-organized interview and analyzed by Miles and Haberman method using NVivo program. . The results of data analysis are in 4 main areas including: educational strategies, challenges, support, teacher motivation, student interest. The results show that teaching strategies, educational media, training time and evaluations need to be changed. Teachers face challenges due to technical barriers, student participation, student conditions, and online learning experience. To succeed in e-learning, they need the support of administrators, administrators, and parents, and must maintain the motivation and interest of themselves and their students during the e-learning process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers
  • Elementary
  • Online Education
  • COVID-19