بررسی تاثیر رشد زبانی برافزایش وگسترش هوش زبانشناختی: مطالعه موردی آموزشگاه حکمت مشهد

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه فرهنگیان

2 دبیر زبان ناحیه 2 مشهد

چکیده

پیاژه معتقد است که رشد زبان، تحت هدایت رشد شناختی و بازتابی از آن است. بنابراین رشد زبان بستگی به رشد تفکر دارد. ویگوتسکی برخلاف پیاژه معتقد است رشد سریع زبان، توانایی فرد را برای مشارکت در گفتگوی اجتماعی، هنگام انجام دادن تکالیفی که از لحاظ فرهنگی معنادار هستند، افزایش می دهد. هوش کلامی به عنوان یکی از هوش های چندگانه تاثیر به سزایی در نحوه ی ارتباط و تعامل افراد با یکدیگر دارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر رشد زبانی برافزایش وگسترش هوش زبانشناختی در حوزه های هوش کلامی و عملی می باشد. به این منظور ۲۴ نفر از دانش آموزان دبستان حکمت مشهد که دارای ملاک‌های ورود و خروج بودند انتخاب و به صورت کاملا تصادفی در ۲ گروه ۱۲ نفره آزمایش و کنترل ،گزینش شدند که گروه آزمایش، شناختی مبتنی بر رشد زبان در قالب هوش کلامی و هوش عملی را دریافت کرد و گروه کنترل آموزش خاصی نداشتند. نتایج تی تست مستقل نشان داد که عملکرد دانش آموزان در آزمون های هر دو نوع هوش در گروه آزمایش تفاوت معناداری با عملکرد دانش آموزان در گروه کنترل دارد. نتایج این تحقیق برای معلمین زبان های مختلف و سنجش هوش زبانی و عملی دانش آموزان به منظور فراگیری بهتر آن زبان می تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of language development on increasing and expanding students' linguistic intelligence: a case study of Hekmat Mashhad School

نویسندگان [English]

  • Sharareh Sadat Sarsarabi 1
  • Mehri Rahmani 2
1 Farhangian university ,ELT dept.
2 English teacher,district 2
چکیده [English]

Piaget believes that language development is guided by and reflected in cognitive development. Therefore, the development of language depends on the development of thinking. Unlike Piaget, Vygotsky believes that the rapid growth of language increases an individual's ability to participate in social dialogue while performing tasks that are culturally meaningful.Verbal intelligence as one of the multiple intelligences has a great impact on how people communicate and interact with each other. The purpose of this study is to investigate the effect of language development on increasing and expanding linguistic intelligence in the fields of verbal and practical intelligence.For this purpose, 24 students of Hekmat Elementary School in Mashhad who met the entry and exit criteria were selected and randomly selected in two groups of 12 experimental and control. The experimental group was cognitive based on language development in the form of verbal intelligence and intelligence. Received practice and the control group had no special training. The results of independent t-test showed that students' performance in tests of both types of intelligence in the experimental group was significantly different from the performance of students in the control group. The results of this research can be useful for teachers of different languages ​​and measuring students' linguistic and practical intelligence in order to better learn that language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linguistic development
  • Linguistic intelligence
  • Verbal intelligence
  • Practical intelligence