نقش فناوریهای نوین در تعلیم و تربیت دانش آموزان در شرایط کرونا (با تأکید بر هویت ایرانی- اسلامی)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دبیر ادبیات فارسی ایرانشهر

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان یزد

چکیده

پیدایش ویروس کرونا در ابتدا، مسأله ای در حوزه ی بهداشتی، تلقی می شد، ولی یکباره تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهان را در برگرفت. در این میان یکی از عرصه هایی که به میزان زیادی، دستخوش تغییر و تحول قرار گرفت، تغییر در ساختار تعلیم و تربیت دانش آموزان بود. در این میان، حکمرانی فناوریهای نوین به صورت مجازی، موجب تغییر نگرشها و بینش ها، به ویژه هویت ایرانی-اسلامی گردید. لذا این مطالعه به دنبال بررسی نقش فناوریهای نوین در تعلیم و تربیت دانش آموزان در شرایط کرونا (با تأکید بر هویت ایرانی- اسلامی) می باشد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای– اسنادی صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق بیانگر این است؛ اگر فناوریهای نوین، به صورت منطقی و اصولی در راستای تعلیم و تربیت دانش آموزان قرار گیرد، نه تنها می تواند در کوتاه ترین زمان، پدیده آورنده نیروی انسانی پویا، کارآمد و متخصص باشد بلکه؛ می تواند باعث غنای هویت ایرانی-اسلامی در عرصه ی ملی و بین المللی گردد. لذا به کارگیری فناوریهای نوین باید به ‌گونه‌ای باشد که ضمن تعلیم و تربیت صحیح دانش آموزان، بتواند به توسعه ی هویت اصیل ایرانی- اسلامی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of New Technologies in Educating and training Students in Corona situation (Emphasis on Iranian-Islamic Identity)

نویسندگان [English]

  • parsa eltyaminia 1
  • fazlollah rezaei ardani 2
1 دبیر ادبیات فارسی ایرانشهر
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Farhangian University
چکیده [English]

The emergence of the corona virus was initially considered a health issue, but at one time pervaded all economic, social, political and cultural spheres of the world. In the meantime, one of the areas that underwent a great deal of change was the change in the structure of students' education. Meanwhile, the rule of new technologies virtually changed attitudes and insights, especially in the Iranian-Islamic identity. Therefore, this study seeks to investigate the role of new technologies The role of new technologies in educating and training students in corona (with emphasis on Iranian-Islamic identity). This article has been done by descriptive-analytical method and using library-documentary sources. The results of the research indicate that; If new technologies are rationally and principled in the direction of educating and training students, not only can it create dynamic, efficient and specialized human resources in the shortest time, but also; It can enrich the Iranian-Islamic identity in the national and international arena. Therefore, the use of new technologies should be in a way that, while properly educating students, can help develop the original Iranian-Islamic identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Technologies
  • Education and training
  • Cyberspace
  • Corona
  • Iranian-Islamic Identity