الگوی نظام مند تحول بنیادین در آموزش و پرورش از منظر مقام معظم رهبری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگر/ پژوهش خبر/ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

2 پژوهشگر/ پژوهش خبر صدا و سیما

چکیده

این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده کشور، در صدد ارائه الگوی نظام مند جامعی برای تحول در آموزش و پرورش بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری است. در این پژوهش با استفاده از روش داده بنیاد سعی شده است الگوی نظام مند تحول آموزش و پرورش در کشور استخراج شود. با مطالعه بیانات مقام معظم رهبری و استخراج بیش از 400 مفهوم و کدگذاری این مفاهیم در نهایت 25 کد محوری استخراج شد که هرکدام ذیل مقوله های الگوی نظام مند(شرایط علی، شرایط زمینه ای، راهبردها، شرایط مداخله گر و پیامدها) جایگیری و تبیین شد. مشخص شد که برای تحول بنیادین در آموزش و پرورش باید با برنامه و نقشه عملیاتی مستحکم، متقن و جدید که اجماع نخبگان بر آن است در دو بعد شکلی و محتوایی آموزش و پرورش با به کارگیری کارگزاران اصلی، تحول انجام گیرد و شایسته است نگاه مصرفی به نگاه سرمایه گذاری و عدالت محوری بر اساس اسناد بالادستی و چشم انداز 1404 تغییر یابد. از دستاوردهای مهم چنین تحولی تربیت نیروی انسانی طراز جمهوری اسلامی ایران و شاهد و مبشر ملت های دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Systematic Pattern of Fundamental Transformation in Education   From the point of view of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • farifteh hedayati 1
  • mahdi naji 2
1 social researcher/irib news
2 Researcher / Researcher of IRIB
چکیده [English]

Given the importance of education in educating the country's next generation, this study seeks to provide a comprehensive systematic model for the evolution of education based on the vision of the Supreme Leader. In this research, using systematic data base method, it has been attempted to extract a systematic model of education transformation in the country. Studying the Supreme Leader's statements and extracting more than 400 concepts and coding these concepts eventually yielded 25 axial codes, each incorporating and explaining the following systematic pattern categories (causal conditions, contextual conditions, strategies, intervening conditions, and consequences). Was. It turned out to be a fundamental change in education with a solid, solid and new plan of action that the elite consensus is going to make in the two dimensions of content education by employing key stakeholders. Change to the perspective of investment and central justice based on upstream documents and outlook 1404. One of the major achievements of such a development is the training of the Islamic Republic of Iran and the witnesses and publishers of other nations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Fundamental transformation"
  • "Education"
  • " revolution leader "