کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تعداد مقالات: 2
پیش‌بینی مسئولیت‌پذیری بر اساس انگیزش تحصیلی و هوش هیجانی در میان دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

دوره 7، شماره 25، دی 1400، صفحه 1-12

رضا شیبانی فر؛ علیرضا ذوالفقاری؛ مجتبی محمدی جلالی؛ زهره گودرزی


ارزیابی مؤلفه های جوسازمانی ومیزان تأثیرآن برخودکنترلی دانش آموزان

دوره 4، شماره 13، اسفند 1397، صفحه 74-85

زهرا گلمکانی؛ زینب صابری نیک