نویسنده = محمدرضا پاشایی
تعداد مقالات: 2
1. بینش امیدوارانه در شعر فارسی، ضرورت آموزش و مدرسه

دوره 4، شماره 15، تابستان 1398، صفحه 86-100

محمدرضا پاشایی؛ محمد ویسی


2. صورخیال در اندیشه های شعری محتشم کاشانی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1397، صفحه 75-100

محمدرضا پاشایی؛ هادی دهقانی یزدلی