صورخیال در اندیشه های شعری محتشم کاشانی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 استادیار 'گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان، تهران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان، تهران

چکیده

شعر و ادب فارسی به ویژه ادبیات مذهبی و آیینی در عهد صفویه، با توجه به اقبال پادشاهان صفوی به مذهب تشیع، مورد استقبال بیشتر واقع شد. از لحاظ سبک شعری، اگر چه شاعران به خاطر گرایش به تقلید در حالت رکود به سر می‌برند؛ اما برخی شاعران مضامین جدیدی در شعر پدید آوردند که در نوع خود بی نظیربود. این مقاله با روش تحلیلی و با هدف بررسی تصویرهای ادبی با عناصر مذهبی در عهد صفوی با نگاهی به شعر محتشم کاشانی انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عناصر مذهبی رایج در این دوره به ویژه درشعر محتشم شامل عبارات قرآنی، اسامی شخصیت‌های دینی و مذهبی و پیامبران الهی، واژگان و اصطلاحات دینی رایج در دستورات اسلام و اولیا، معجزات پیامبران الهی، احادیث نبوی، اماکن مقدس، بهشت، جهنم و ... است که در این بین اشعار محتشم کاشانی در حوزه ‌دین و مذهب بسیار بیشتر از سایر شاعران از این موضوع بهره برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poetry in Poetry Thoughts by Mohtasham Kashani

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza pashaei 1
  • hadi dehghani 2
1 Assistant Professor, Department of Language and Literature, Farhangian University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Language and Literature, Farhangian University, Tehran
چکیده [English]

Persian Poetry and Literature, especially Religious and Religious Literature in the Safavid Period, Were Welcomed by the Shiite Religion of the Safavid Kings. In terms of poetic style, although poets are in a state of decline due to their tendency to imitate, some poets have created new themes in poetry that are unique in their kind. This article has been done analytically with the aim of examining literary images with religious elements in the Safavid era by looking at Poetry of Mohtasham Kashani. The results show that the religious elements prevalent in this period, especially in the poem, include Qur'anic expressions, names of religious and religious personalities and divine prophets, religious vocabulary and idioms in Islamic and religious orders, miracles of divine prophets, prophetic traditions, holy places Heaven, hell and so on. In the meantime, the poetry of Mohtasham Kashani in the field of religion and religion has benefited much more from other poets

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poetry
  • Imagry
  • Mohtasham Kashani