نویسنده = میلاد سعیدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش تجارب زیسته تحصیلی والدین و تمایز یافتگی معلمان در حس تعلق به مدرسه فرزندان

دوره 6، شماره 21، زمستان 1399، صفحه 53-60

ابراهیم نعیمی؛ میلاد محبوب زاده؛ میلاد سعیدی


2. مقایسه ابعاد جسمانی و روانشناختی زوجین بر اساس تعداد فرزندان

دوره 5، شماره 18، بهار 1399، صفحه 101-114

میلاد سعیدی؛ ابراهیم نعیمی؛ سمیه کاظمیان