دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی ضرورت تحول در آموزش و پرورش با توجه به شیوع کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

افروز فرخی؛ محمد لهراسبی