واکاوی افراط‌گرایی دینی و نقش تعلیم و تربیت اسلامی در مهار آن

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت ، مدرس دانشگاه فرهنگیان ، پردیس شهید مفتح شهر ری

2 دکترای علوم تربیتی ، استاد دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اصفهان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش واکاوی افراط‌گرایی دینی و نقش تعلیم و تربیت اسلامی در مهار آن می‌باشد. ابزار پژوهش شامل تمامی اسناد و مدارکی است که در رابطه با افراط‌گرایی دینی و شیوه استفاده از آموزش‌های دینی در شکل‌گیری افراط‌گرایی وجود دارد، می‌باشد. روش تجزیه و تحلیل در پژوهش حاضر تحلیل مضمون است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه‌های افراط‌گرایی دینی عبارتند از: اعمال خشونت علیه مخالفان یا دگراندیشان، کافر پنداشتن مخالفان، شرکت در بحث‌های افراط‌گرایانه و ترور شخصیت، ایجاد وحشت در جامعه با ترور افراد، بمب‌گذاری و حمله به اماکن عمومی، ایجاد محدودیت در جامعه بدون درنظرگرفتن شرایط عمومی و حدود دین. همچنین مؤلفه‌های تعلیم و تربیت مطلوب در مهار افراطگرایی عبارتند از: تعلیم و تربیت صحیح کودکان از ابتدا و قراردادن آنها در مسیر درست دین، آموزش آموزه‌های اسلامی و روش تساهل و تسامح در سیره‌ی اهل بیت (ع)، آشنایی با تعالیم عرفانی و مثبت‌اندیشی و محبت به غیر، برجسته‌کردن حوادث تلخ تاریخی ناشی از افراطگرایی، عدم سخت‌گیری حکومت‌های اسلامی در احکام دینی، گرایش کشورهای اسلامی به مؤلفه‌هایی چون وحدت، عشق، نوع دوستی، ایجاد تمایل در نسل جوان برای مطالعه در زمینه‌های مختلف و شناخت همه‌جانبه نسبت به دین و سیاست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

• Investigating the Islamic extremism and the role of Islamic education to control it Frahad Ramezan zadeh , Ebrahim Mir Shah Jafari • Abstracts

نویسندگان [English]

  • farhad ramezanzadeh 1
  • seied ebrahim mir shahjafari 2
1 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت ، مدرس دانشگاه فرهنگیان ، پردیس شهید مفتح شهر ری
2 دکترای علوم تربیتی ، استاد دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اصفهان
چکیده [English]

 
Abstract
 
The introduction of educational technology in education for mentally retarded children cannot provide a variety of opportunities. And in the future, integration and education are inclusive in comparison to traditional teacher training, there are benefits such as individualized training, increasing the range of engagement, and a variety of interaction activities which provides quality education for these children. Therefore, the present paper addresses the impact of the process as a new educational technology on the creation of diverse learning environments for mentally retarded students. This article is descriptive-analytic scripts and articles and journals have been used. The findings of this research show that the computer as an educational tool for solving the problem of self-confidence building and traditional uniform teaching improves the efficiency of teachers. Increasing the vocabulary and knowledge of student in order to conduct additional exercises. Aiding is also possible in the case of mentally retarded children. As a result, schools have to be well-targeted educational tools, including subsidies for education. Social problems, including misconduct and misdirection, as well as the lack of control of the technology by neglected instruction by the mentor and low parenting skills.
 
 
 
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words : Computer
  • Technology
  • Exceptional Mentally Retarded Students