حضور در مدار ۱۰ درجه تحلیلی بر اهمیت حضور نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم انسانی، دانشگاه فرهنگیان، تهران

چکیده

کشورها برای بقا در عرصه جهانی و تأمین نیازها و آرمان‌های خود اهداف مختلفی را تعریف و مشخص می-کنند. در این عرصه کشوری موفق خواهد بود که متناسب با مقتضیات زمان و با بهره‌گیری از توان‌های مختلف در راستای تامین منافع و امنیت ملی خود گام بردارد. بدون شک تحقق این مهم در سه حوزه قدرت زمینی، هوایی و دریایی امکانپذیر خواهد بود.
ایران به عنوان کشوری کهن و به واسطه برخورداری از سواحل طولانی، از اعصار گذشته به دریا توجه داشته است. حضور و حاکمیت ایران بر دریا از زمان‌های دور بر کسی پوشیده نیست؛ اما با گذر زمان و کوتاهی حاکمان در اعصار مختلف این حضور و حاکمیت دچار فراز و نشیب‌های زیادی شده است.
با توجه به تغییرات بوجود آمده در سیاست‌های جهانی از جمله اقتصاد محوری و اهمیت نقش دریا در اقتدار ملی، جمهوری اسلامی ایران ضرورت توجه و بهره‌گیری به مقولۀ دریا بعنوان اهرمی کارآمد در سیاست خارجی و تحقق آرمان‌های ملی را در دستور کار خود قرار داده است. سیاست تاکید بر نیروی دریایی راهبردی، را باید تلاشی در جهت جبران غفلت تاریخی، تأمین منافع، افزایش اقتدار ملی و عاملی برای سرعت بخشیدن به توسعه کشور به ویژه تحقق سند چشم‌انداز و توسعه ایران در افق ۱۴۰۴ دانست.
یافته‌های تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از منابع مختلف کتابخانه‌ای و اینترنتی به دست آمده؛ ضمن تشریح وضعیت و اقدامات نیروی دریایی، بیانگر اهمیت نقش دریا در اقتدار ملی و دقت نظر مسئولان نظام به بهره‌گیری هر چه بیشتر از این حوزه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presence in orbit 10 degree Analysis of the importance of the Islamic Republic of Iran's navy on the High Seas

چکیده [English]

Countries to survive in the global arena And provide for different goals and aspirations Inserts define virgin.
In a muslim society, prayer is the cultural signs and faith symptoms. It is cultural forehead if Islamic community that facilitates making culture and shows spirituality culture and magnificent society of believers and with it, is formed culture safety in individual and society. Prayer is the main approach of cultural guidance that in Islam religion cultural objectives, social discipline and culture transmission is founded on it.
Today, with the abundance of Islamic Revolution and Islamic awakening emanating from it, Iran and muslim communities have taken the path of progress and prosperity, western societies that for various reasons, have been unable directly to fight are determined by every possible means including psychological operations and soft war, while weakening Iranian-Islamic culture create the field of secular minds and anti-Islamic in these communities
This researchis done with analytical method and using the library resources, shows that " Prayer " is an important factor in preventing this atention and also is a very important factor in the spread of Iranian-Islamic culture.
The person every day five times stands in front of Almighty God and shows his slavery, how can be his fancy slavery and the person expressed his helplessness on Gods home, how can go to pevils home?
Such the conscious prayer, man and society and promises high culture and utopia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orbit of 10 degree
  • Strategic Marine navy
  • Islamic Republic of Iran
  • High Seas