بررسی کاربرد اعتدال در آثار شاعران پارسی گو به عنوان یکی از شاخصه های تربیتی ازنظر استاد مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه علوم انسانی

2 سرپرست پردیس

3 معاون پردیس

چکیده

پیچیدگی و پردامنه بودن تعلیم و تربیت، می‌طلبد که ضمن بررسی این مهم از زوایای گوناگون، برای آن وقت زیادی صرف شود. یکی از این زاویه‌ها، چگونگی کاربرد اصول تربیت با توجه به دیدگاه اندیشمندان اسلامی در آثار شاعران پارسی گوی است. با بررسی آثار استاد شهید مرتضی مطهری، از اندیشمندان معاصر اسلامی، درخصوص تربیت، اصول و قواعدی را می‌توان ردیف نمود که رعایت آن‌ها، رسیدن به اهداف تربیت اسلامی را ممکن خواهد ساخت؛ یکی ازاساسی‌ترین این اصول، اعتدال است که در این مقاله از چند منظر به آن پرداخته شده است. در بخش نخست مقاله، معنا و مفهوم تربیت و اعتدال از دیدگاه‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن نقش تربیتی این اصل در قرآن و حدیث بیان گردیده، سپس در بخش پایانی چگونگی کاربرد این اصل به عنوان یک صفت برتر در آثار شاعران و نویسندگان بزرگ ادب فارسی، ذکر و به مقایسه گذاشته شده است.این تحقیق، با روش کیفی ـ توصیفی انجام گرفته و روش گردآوری اطلاعات آن، کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا می‌باشد. منابع تحقیق هم شامل کتاب‌ها، پایان نامه‌ها، مجلات، مقالات و پژوهش‌ها و تحقیقات مرتبط با موضوع بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of moderation in the works of Persian poets Interview

نویسنده [English]

  • rasool behnam 1
1 Director of the Department of Humanities
چکیده [English]

The complexity and far-reaching education demands that we review the matter from different angles, for it will take a long time.One of the angles, how to apply the principles of education according to Islamic scholars view the works of the Persian poet.The effects of martyr Morteza Motahhari professor of contemporary Islamic thinkers, about the training, principles and rules to the rows that follow them, will make it possible to achieve the objectives of Islamic education;One of the most basic of these principles, moderation in this article has been addressed in several aspects.Firstly, the meaning and concept of education and moderation, examined from different perspectives and then the educational role of the principle stated in the Quran and Hadith,In the final section how to apply this principle as a top attribute in the works of poets and writers of Persian literature, has been noted to CompareResearch resources including books, theses, magazines, articles and research studies were relevant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Islamic education
  • Principles
  • moderation
  • Motahari
  • Persian poets Interview