بررسی صنعت گردشگری با رویکرد جغرافیلیی در کشور ایران

نوع مقاله : علمی آموزشی


عنوان مقاله [English]

Analysis of tourism industry with Geographical approach in Iran country