بررسی ویژگی‌های منافقان در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

«باسمه تعالی»
بررسی ویژگی‌های منافقان در قرآن کریم
چکیده
یکی از گروه هایی که قرآن کریم به صورت جدّی به آن توجه نموده و با نزول آیات متعددی در سور مختلف به بحث و بررسی جهت شناسایی و بیان مشخصات آن ها از جوانب گوناگون پرداخته و خطرات آن ها را بیان نموده، منافقین می باشند. با توجه به این که شناخت منافق برای مسلمانان مشکل بوده است، خداوند متعال با تخصیص سوره ای با عنوان «منافقین» و همچنین آیات مختلف در دیگر سور نقاب از چهره ی واقعی آنان برداشته است تا این که مسلمانان، این گروه را به خوبی شناخته و خود را در برابر خطرات احتمالی آن ها حفظ نمایند.
با بررسی آیات مربوط به منافقین در قرآن کریم، این حقیقت به دست می آید که انواع ویژگی های منافقان را می توان در چهار بُعد: فردی-روانی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مورد بحث و کنکاش قرار داد که هر یک از این ابعاد نیز شامل مواردی می شود:
مهم ترین ویژگی های فردی-روانی منافقان عبارتند از: بیماری روحی، ترس و اظطراب، لجاجت، هواپرستی و ... . از ویژگی های سیاسی منافقان می توان به: دوستی با بیگانگان، ولایت ستیزی، فتنه گری و... اشاره کرد. اهمّ ویژگی های منافقان در بُعد فرهنگی عبارتند از: دروغگویی و ریاکاری، ظاهر سازی ،وعده های دروغین و .... و در بُعد اجتماعی: شعار اصلاح و ایمان سردادن ، شماتت، کینه توزی و... از بارزترین ویژگی های منافقین می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی ویژگی‌های منافقان در قرآن کریم

چکیده [English]

باسمه تعالی
سلام علیکم
به استحضار می رساند
چکیده انگلبسی مقاله بررسی ویژگی‌های منافقان در قرآن کریم که قبلا ارسال شده و داوری شده بود و مورد تایید قرار گرفته بود ارسال می گردد. : Abstract:
and they protect themselves against potential risks.
By examining the verses of the Quran hypocrites, hypocrites fact obtained a variety of features can be found in four dimensions: individual-psychological, political, cultural, social and discussed and explored each of these dimensions also includes features such as:
The most important individual-psychological characteristics of the hypocrites are: mental illness, fear and anxiety, obstinacy, and hvaprsty. Political features hypocrites are: Friendship with foreigners, anti province, sedition and so on. The most important cultural features hypocrites are: lying and hypocrisy, pretense, false promises and in social reform and faith chanting slogans, blame, resentment, etc. The most striking features are hypocrites.

Keywords: characteristics of hypocrites, hypocrisy, duplicity, hypocrisy in the Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلیدواژه‌ها: ویژگی های منافقان
  • نفاق
  • دررویی
  • منافقین در قرآن