ادب پهلوانی و کاربرد آن در آموزش تاریخ (بررسی موردی سه متن ادب عیاری)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

گروه مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم فردوسی البرز

چکیده

آموزش و تدریس تاریخ با توجه به ضرورت‌ها و تحولات اجتماعی نیازمند بهره‌گیری از منابع و شیوه‌های متنوعی می‌باشد و ادب پهلوانی یکی از این عرصه‌ها است. ادب پهلوانی بخشی از ادبیات عامه است. ادب عامه شامل طیف وسیعی از دانش‌ها و معارف عامه از جمله قصه‌ها، افسانه‌ها، مثل‌ها و معماها است. ادبیات عامه ماهیّتی میان رشته ای دارد و در پیوند مستقیم با دانش و علوم مختلف از جمله تاریخ می باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش ها است : متون ادب پهلوانی چه کاربردی در آموزش تاریخ دارد؟ چگونه می‌توان با استفاده از ادب پهلوانی تدریس موثری در درس تاریخ داشت؟ روش پژوهش ، روش تاریخی و به شیوه توصیفی- تحلیلی می باشد. سه متن ادب عیاری شامل سمک عیّار، حسین کرد شبستری و امیر ارسلان نامدار، که از نظر اطلاعات تاریخی و اجتماعی، ظرفیت بالائی در تدریس تاریخ دارند، بررسی شده و یافته‌های مقاله نشان می دهد که متون ادب پهلوانی به دلیل ماهیّت ساده و صریح و جذابیّت شنیداری، می تواند در تعمیق آموخته‌های تاریخی و علاقمندی فراگیران به درس تاریخ مؤثر باشد. روش‌های ایفای نقش، پروژه محور، منبع محور، نقّالی و روایتگری سنتی از جمله شیوه های است که با استفاده از متون ادب پهلوانی می‌توان در تدریس تاریخ از آن سود برد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heroic Literature and its Application in History Education (A case study of Three Texts of Ayari (Craftiness) Literature)

نویسنده [English]

  • kourosh fathi
Department of Social Studies, Farhangian University, Hakim Ferdowsi Alborz Campus
چکیده [English]

Teaching history, regarding the social necessities and developments, requires the use of various resources and methods, and heroic literature is one of these areas. Heroic literature is part of Folk literature. Folk literature includes a wide range of popular sciences and knowledge, including stories, legends, parables, and riddles. Folk literature has an interdisciplinary nature and is directly related to various knowledge and sciences, including history. The present study seeks to answer these questions: What is the use of heroic literature texts in teaching history? How can one use heroic literature to teach history effectively? The research method is historical and descriptive-analytical. Three texts of (Craftiness) Ayari literature including Samak Ayar, Hossein Kurd Shabestari and Amir Arsalan Namdar, which have a high capacity in teaching history in terms of historical and social information, have been studied and the findings show that the texts of Heroic literature due to their simple nature, explicit and auditory appeal can be effective in deepening historical learning and promoting learners' interest in history lessons. Role-playing, project-based, source-based, narration and traditional narrating are some of the methods that can be used in teaching history by application of the heroic literature texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heroic Literature
  • History education
  • Samak Ayar
  • Hossein Kord Shabestari
  • Amir Arsalan Namdar