بررسی ماهیت و اندیشه های فارابی در باب مدینه فاضله با اندیشه های آگوستین قدیس درشهر خدا

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو معلم آموزگار

2 دانشجومعلم

3 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

اندیشه ای آرمانی برای ترسیم جامعه ای سمبلیک که آدمیان در سعادت حقیقی اند و عدالت راستین حکم فرماست همواره با توجه به وضعیت سیاسی و فرهنگی خاص دوران خود و خلأهای موجود در این باره اندیشمندان را به کنکاو و ترسیم جوامعی در این‌باره مشغول کرده است.
فارابی مدینه فاضله را اجتماع افراد برای سعادت حقیقی می داند و آگوستین قدیس آن را اجتماع ایمان داران برای رسیدن به شوق و اشتیاق درونی یعنی خداوند می‌داند. فارابی و آگوستین سعادت را در مدینه فاضله خود می‌بینند به طوری که تمام امور آن برای شهروندان دلخوش و شیرین است و حلاوت این امور برخواسته از ایمان درونی است.
در این مقاله سعی بر این است که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ابتدا آشنایی با مدینه فاضله و شهر خدا صورت گیرد و در ادامه به بیان احوال فارابی و ترسیم مدینه فاضله پرداخته می‌شود و در بخش دوم به بیان احوالات اگوستین قدیس، چیستی و ترسیم شهر خدا و سعادت آدمی در آن پرداخته می‌شود و در نهایت به تحلیل این دو گزاره پرداخته می‌شود. می‌توان گفت مدینه فاضله و شهر خدا هر دو زائیده نوعی تفکر فلسفی است که در وجود دو فیلسوف نقش بسته و خواهان هدایت آدمی و شوق به سعادت حقیقی فارغ از هرگونه شرایط و اوضاع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Nature and Thoughts of Farabi with the Thoughts of Saint Augustine in the City of God

نویسندگان [English]

  • Pouya Mardbari 1
  • abdullah hosseinieskandian 2
  • ardashir seyedsayah 3
1 techer
2 techer
3 Faculty member Farhangian University
چکیده [English]

The ideal idea for drawing a symbolic society where human beings are in true prosperity and true justice dictates that, in view of the specific political and cultural situation of their time and the void in this regard, they have engaged scholars to delve into this.
Farabi considers the utopia to be a community of true happiness, and Saint Augustine considers it a community of believers to reach the inner passion of God. Farabi and Augustine find prosperity in their utopia so that all things are pleasing and sweet to the citizens, and that these things are based on inner faith.
In this article, we try to get acquainted with the utopia and the city of God by using descriptive-analytical methods and using library resources. Augustine the saint, what is the drawing of the city of God, and the prosperity of man, and finally the analysis of these two propositions. It can be said that the city of God and the city of God are both the product of a kind of philosophical thought that, in the presence of the two philosophers, plays a pivotal role in seeking human guidance and a desire for true bliss regardless of circumstances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farabi
  • Utility Meditation
  • Bliss
  • City of God