ارائه راهکارهایی جهت کاهش مشکل بیش فعالی /بی توجهی ر.م : مطالعه موردی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از متداول‌ترین اختلال‌های دوران کودکی و نوجوانی،اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی است. این بیماری نوعی اختلال عصبی-رشدی است که ممکن است به شکل‌های‌مختلف ظاهر شود.علائم‌اصلی آن نداشتن توجه‌وتمرکز، بروز رفتارهای نامناسب و تکانشگری می‌باشد.مشکل اصلی مبتلایان، ناتوانی در تنظیم‌رفتار است که موجب بروز مشکلات عدیده در منزل،مدرسه و در ارتباط با همسالان می‌گردد. بنابراین تشخیص و درمان به‌موقع نقش مهمی در کاهش این مشکلات خواهد داشت.هدف از انجام این پژوهش کیفی نیز،بهبود نسبی اختلال بیش فعالی/کم‌توجهی دانش‌آموز مذکور بوده‌است.روش پژوهش موردپژوهی(مطالعه موردی) و شیوه‌ی اجرای آن اقدام‌پژوهی بوده‌است.به منظور پاسخ به سؤالات پژوهش با استفاده از روش‌های علمی چون مشاهده،مصاحبه و پرسش‌نامه وبا استفاده از منابع‌مختلف مانند کتاب‌ها ،مجلات ،پایان‌نامه‌ها،روزنامه‌واینترنت و...داده‌های لازم دررابطه با مشکل موجود جمع‌آوری و با تجزیه‌وتحلیل آن‌ها عوامل مؤثر در ایجاد مسأله شناسایی شد.با توجه به نتایج تحقیق مصرف دارو،تغذیه نامناسب و خواب ناکافی و محیط خانوادگی به‌عنوان عوامل مؤثردر بروز این مشکل تشخیص داده شدندو درنتیجه،روش‌های بازی‌درمانی،فنون شناختی،تمرین‌های تعادل و توازن،آرام‌سازی،تقویت تمرکز و.. . برای درمان این اختلال انتخاب گردیدند؛بعد از اطمینان یافتن از اعتبار راه‌حل‌های‌انتخابی با استفاده از پارامترهای‌مختلف و با همراهی والدین‌‌،راه‌حل‌ها به مرحله اجرا درآمدو بر اساس شواهدموجود و با کمک پرسش‌نامه‌کانرز‌ والدین مشخص گردید اختلال بیش فعالی/کم‌توجهی تا حدودی بهبودیافته و از میزان رفتار تکانشی کاسته شده است.بنابراین یافته‌های تحقیق نشان داد که ترکیبی از روش‌های بالا در درمان فرد مورد نظر مؤثر واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing Solutions to Reduce the Problem of Hyperactivity / Inattention: A Case Study

نویسنده [English]

  • Mohadeseh saffarieh
semnan university
چکیده [English]

One of the most common childhood and adolescent disorders is attention deficit /hyperactivity disorder. It is a type of neurodegenerative disorder that may appear in a variety of forms.The primary symptoms are a lack of focused attention, inappropriate behaviors and impulsivity.Many problems occur at home, at school, and in relation to peers. Therefore, timely diagnosis and treatment will play an important role in alleviating these problems.The purpose of this qualitative study was also to improve the relative dysfunction/ inattention of the student. The case study method and its implementation In order to answer the research questions using scientific methods such as observation, interview and questionnaire, and using various sources such as books, journals, theses, newspaper-internet, etc., necessary data were collected on the problem and By analyzing them, the effective factors on the problem were identified Drug abuse, malnutrition and poor sleep and family environment have been identified as contributing factors to this problem and, as a result, play therapy,cognitive techniques, balance and balance exercises, relaxation, focus strengthening, and so on. They were selected for the treatment of this disorder; after ensuring the validity of the selected solutions using different parameters and with the help of the parents, the solutions were implemented and based on the available evidence and with the help of the Parental Conflict Questionnaire, the hyperactivity disorder was identified. Inattention has been somewhat improved and impulsive behavior decreased.Thus, the findings of the study showed that a combination of the above methods has been effective in treating the individual.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyperactivity
  • neglect
  • cognitive techniques
  • Social adjustment
  • academic achievement