رویکرد نوین میان‌رشته‌ای در حوزه یادگیری و آموزش زبان عربی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان- پردیس شهید مفتح شهرری

چکیده

امروزه با توجه به پیشرفت جوامع و رشد روزافزون دانش و علوم موجب گردیده که شیوه‌های آموزش سنتی محور دیگر جوابگوی یادگیرندگان نباشد. از اینرو روی آوردن به رویکردهای نوین آموزشی و تفکر میان رشته‌ای که طی آن مرزبندی میان حوزه‌های دانش کنارگذاشته و فرصت‌های یادگیری به شیوه‌های متفاوت با رویکردهای میان رشته-ای تنظیم می‌شود، ضروری به نظر می‌رسد.
استفاده از روش‌های سنتی در آموزش زبان عربی و تخصص‌گرایی آن موجب شده است که فراگیران از ظرافت‌ها و قابلیت‌های آن باز بمانند و با چالش‌هایی در یادگیری روبرو شوند. بر این‌اساس، یکی از ضرورت‌های یاددهندگان، پرورش مهارت‌های میان‌رشته ای در زمینه آموزشی است. مقاله حاضر ضمن بررسی پیشینه و چیستی و چرایی میان-رشته‌ای، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی می‌کوشد ضمن درهم آمیختن دو رویکرد نظری و کاربردی، آن‌را در آموزش زبان عربی مورد بررسی قرار دهد و نقاط ضعف و قوت آن را بیان کند. هدف مقاله ارتقای کیفیت یادگیری در آموزش زبان از خلال برنامه‌های میان‌رشته‌ای است و براین باور است که می‌توان از تخصص‌گرایی و تفکر میان‌رشته‌ای به عنوان راهبردی برای آموزش زبان عربی نام‌برد که تجارب کلیدی برای فراگیران در یادگیری فراهم می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که میان‌رشته‌ای بر وحدت علوم در حوزه‌های مختلف تاکید می ورزد و در حوزه یادگیری و آموزش زبان عربی، محدودیت‌ها و کاستی‌های روش تخصصی‌گرایی را برطرف می‌کند، و می‌تواند امکانات پژوهشی جدیدی برای حوزه‌های آموزشی فراهم آورد. و در انتها ملاحظاتی که می‌بایست در آموزش زبان عربی مورد لحاظ قرارگیرد، در قالب پیشنهادات کاربردی ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An interdisciplinary new approach in the field of learning and teaching Arabic language

نویسنده [English]

  • hedayatollah taghizadeh
Farhangian University campus martyr Mofateh Rey
چکیده [English]

Today, with the advent of societies and the growing growth of knowledge and science, traditional teaching methods are no longer responsive to learners. Hence, it is necessary to turn to new educational approaches and interdisciplinary thinking in which the boundary between knowledge domains is set aside and learning opportunities are set in different ways through interdisciplinary approaches.
The use of traditional methods in teaching Arabic language and its specialization has made the learners free from their elegance and capabilities, and faced with challenges in learning. Based on this, one of the essential requirements of the teachers is the development of interdisciplinary skills in the field of education and research. In the present paper, while studying the background and the nature and the interdisciplinary nature, attempts to combine the two theoretical and applied approaches, it examines it in the teaching of Arabic language and its weaknesses and strengths. The aim of the paper is to improve the quality of learning in Arabic language education through interdisciplinary programs. He believes that specialization and interdisciplinary thinking can be considered as a strategy for teaching Arabic language, which provides key experiences for learners in learning. Finally, it tries to consider the considerations that should be taken into consideration in Arabic language teaching, in the form of practical suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interdisciplinary
  • learning
  • Teaching
  • Arabic Language