کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‌ها: ویژگی های منافقان
تعداد مقالات: 1
بررسی ویژگی‌های منافقان در قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 35-44

جواد جمشیدی