کلیدواژه‌ها = شایستگی عمومی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شا یستگی های عمومی و حرفه ای مدیران مدارس با محوریت دو مولفه ایفای نقش و بحث گروهی

دوره 4، شماره 15، تابستان 1398، صفحه 38-57

صیدکرم نوریان فر؛ محمدرضا امام جمعه؛ علیرضا عصاره