کلیدواژه‌ها = تربیت
تعداد مقالات: 5
1. تأثیرات منفی فضای مجازی بر الگوی تربیتی دانش آموزان در عصر پساکرونا؛ با استفاده از نظریه جوزف نای

دوره 6، شماره 22، بهار 1400، صفحه 23-38

حمزه علی بهرامی،؛ پرویز جمشیدی مهر؛ نصیبه عبدی پور


2. بررسی جایگاه تربیت عقلانی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

دوره 5، شماره 20، پاییز 1399، صفحه 61-74

علیرضا احمدی؛ حمیدرضا نوری عیبلو


4. تاثیر عدالت اجتماعی بر نظام تربیتی

دوره 3، شماره 11، تابستان 1397، صفحه 37-55

طیبه ابراهیمی؛ زهره مرادی