کلیدواژه‌ها = مَظلُوم خُنجِی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی آرایه های ادبی در اشعار مَظلُوم خُنجِی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1396، صفحه 66-74

مهرداد روشن زاده


2. بررسی مفاهیم اخلاقی در دیوان مَظلُوم خُنجِی.

دوره 2، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 66-74

مهرداد روشن زاده