نویسنده = فاطمه حیدری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای دعای کمیل بر اساس ساحت‏ های شش ‏‏گانه‏ تربیت

دوره 6، شماره 21، زمستان 1399، صفحه 73-90

علی شیروانی شیری؛ فاطمه حیدری؛ سیده حانیه حسینی