تحلیل محتوای دعای کمیل بر اساس ساحت‏ های شش ‏‏گانه‏ تربیت

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان

2 دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان

3 دانشجوی دانشگاه فرهنگیان شیراز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین محتوای تربیتی دعای کمیل بر اساس ساحت‏های شش‏گانه تربیت است. در این پژوهش دعای کمیل از ابعاد گوناگون تربیتی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر کیفی و به شیوه تحلیلی_توصیفی انجام گرفته است. پرسش‎هایی که در این پژوهش باید به آن‎ها پاسخ داده شود عبارتند از: 1. مؤلفه‏ ها‎ی هر یک از ساحت‏های شش‏ گانه‏ تربیت در سند تحول بنیادین آموزش ‏و پرورش جمهوری اسلامی ایران کدام‏ اند؟ 2. مصادیق مؤلفه ‏های هر یک از ساحت‏های تربیتی در دعای کمیل کدامند؟. یافته ‏های پژوهش حاکی از آن است که در دعای کمیل، از میان ساحت‏های شش‏گانه، مصادیق بیشتری از مؤلفه ‏های ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی دارد، هرچند که مصادیقی از مؤلفه ‏های سایر ساحت‏های تربیتی نیز یافت شد. باتوجه به تحلیل‏ های صورت گرفته و نتایج پژوهش، می‏توان دعای کمیل را در کنار سایر منابع معتبر دینی، منبع تربیتی مناسبی به حساب آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the content of Komeil prayer based on the six areas of education

نویسندگان [English]

  • Ali Shiravani Shiri 1
  • Fateme Heidari 2
  • Seid Hanie HOsseini 3
1 Educational Group, Farhangian University
2 BA student, Farhangian University, IRAN
3 BA Student, Farhangian University, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the educational content of the Komeil prayer based on the six areas of education. In this study, the famous Komeil prayer from various educational aspects was examined. The method of the present research is qualitative and analytical-descriptive. The questions that need to be answered in this research are: 1. What are the components of each of the six areas of education in the document of fundamental change in islamic republic of iran education? 2. What are the examples of the components of each of the educational fields in Komeil prayer? The findings of the study indicate that in Komeil prayer, among the six areas, there are more examples of the components of the doctrinal, devotional and moral field, However, examples of components of other educational fields were also found. According to the analysis and research results, Komei prayer can be considered as a suitable educational source along with other authoritative religious sources .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Komeil prayer
  • the document of fundamental change in Islamic republic of Iran education
  • the six areas of education