نویسنده = محمدرضا امام جمعه
تعداد مقالات: 1
بررسی شا یستگی های عمومی و حرفه ای مدیران مدارس با محوریت دو مولفه ایفای نقش و بحث گروهی

دوره 5، شماره 15، تیر 1398، صفحه 38-57

صیدکرم نوریان فر؛ محمدرضا امام جمعه؛ علیرضا عصاره