نویسنده = سید محمد کلان
تعداد مقالات: 1
1. ترسیم سیمای رهبری اخلاقی در مدیران از منظر مثنوی مولوی

دوره 3، شماره 11، تابستان 1397، صفحه 1-17

سید محمد کلان؛ حافظ تره باری؛ الناز تره باری