نویسنده = سید ابراهیم میر شاه جعفری
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی افراط‌گرایی دینی و نقش تعلیم و تربیت اسلامی در مهار آن

دوره 3، شماره 10، بهار 1397، صفحه 82-98

فرهاد رمضان زاده؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری