نویسنده = فریناز صناعی
تعداد مقالات: 3
1. دستاوردهای تفکر اسلامی با رویکرد سیستمی در مدیریت.

دوره 3، شماره 11، تابستان 1397، صفحه 83-99

فریناز صناعی؛ نادر شیخ الاسلامی کندلوسی


2. دستاوردهای آینده پژوهی در مدیریت دانش

دوره 2، شماره 8، پاییز 1396، صفحه 62-78

فریناز صناعی؛ نادر شیخ الاسلام کندلوسی


3. اقتصاد مقاومتی ضرورت تحقق عدالت اجتماعی از منظر مدیریت اسلامی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1396، صفحه 32-41

فریناز صناعی؛ طهمورث سهرابی