بررسی زبان زنانه و مردانه در رمان شب های تهران از منظر دستور زبان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

بسیاری از پژوهش‌هایی که در حوزۀ زبان و جنسیت انجام شده است، نشان می-دهد بین زبان و نوشتار زنانه و زبان و نوشتار مردانه اختلافات زیادی وجود دارد. یکی از اولین و جامع‌ترین پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده به وسیلۀ رابین لیکاف (1975)، زبان‌شناس مشهور آمریکایی، بوده است. هدف این مقاله مقایسۀ زبان کاراکترهای مرد و زنِ رمان شب‌های تهران نوشتۀ غزاله علیزاده براساس نظریات لیکاف و سایر زبان‌شناسان اجتماعی از منظر دستور زبان است تا اولاً موفقیت نویسنده در ایجاد زبانی متناسب با کلیشه‌های زبانی کاراکترهای مرد و زن و ثانیاً تاثیر جنسیت نویسنده در زبان کاراکترهای رمان، مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور زبان داستان در حیطۀ دستور زبان براساس متغیرهای زیر مورد بررسی قرار گرفت، در سطح واژگان: دشواژه‌ها، سوگندواژه‌ها، تشدیدکننده‌ها، رنگواژه‌ها و در سطح جملات: پرسش‌های ضمیمه‌ای، تعدیل‌کننده‌ها و تصدیق‌گرها.
یافته‌ها نشان می‌دهد نویسنده توانسته است از بسیاری جهات، زبانی متناسب با کلیشه‌های زبانی کاراکترها ایجاد کند، هم‌چنین ثابت شد، زبان رمان متأثر از جنسیت نویسنده است و کلیشه‌های زبان زنانه با فراوانی بیش‌تری تکرار شده است. در پاره‌ای از موارد هم که بین زبان و جنسیت کاراکترها، به ویژه کاراکترهای زن تناسبی دیده نمی-شود، بیش‌تر به دلیل روحیات فمینیستی نویسنده و تعمد اوست که خواستۀ زنان را در برابر سلطه‌گری جامعه‌ی مردسالار حاکم فراهنجار نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Check the language of men and women in Shbhay Tehran novel from the perspective of grammar

نویسندگان [English]

  • yadolah bahmani 1
  • BEHZAD marvi 2
1 Member of the faculty of Shahid Rajaee Tarbiat Modarres University
2 Graduate student of Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

A lot of research has been done in the area of language and gender, language and literature shows that between female and male body language and there are many differences. One of the earliest and most comprehensive studies in this area carried out by Robin Lakoof (1975), renowned American linguist, respectively The purpose of this paper is to compare male and female characters in the novel Shb‌Hay By Ghazaleh AlizadehTehran and other Zban‌Shnasan Lykaf on social theories from the perspective of grammar is to first build a successful writer in the English language to suit the characters, male and female, and secondly Klyshh‌Hay the impact of gender fiction writer in the English character, to be assessed…For this purpose in the story is based on the following variables were evaluated in the areas of grammar, vocabulary level: Dshvazhhha, Svgndvazhhha, alleviating the Rngvazhh and the level of sentences: questions attachments, and Tsdyqgrha moderator.
Results show that the author has succeeded in many ways, in language appropriate to the linguistic stereotypes to create characters, it was constant, and is the author of the novel gender stereotypes in women more frequently repeated. In some cases, both between language and gender of the characters, especially female characters are not proportional, Feminist writer and deliberate in his career, mostly due to the desire of women against patriarchal domination of the ruling Paranormal show.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghazaleh Alizadeh
  • shabhaye Tehran
  • Feminine language
  • male language
  • Lakoof