نقش کاربرد محتوای الکترونیکی در تسهیل، تسریع و تثبیت یادگیری دانش آموزان مدارس ابتدایی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجو معلم

2 دانشگاه فرهنگیان

3 دانشجو دانشگاه فرهنگیان

چکیده

در نظام آموزشی نوین تدریس کاربرد تکنولوژی آموزشی انکارناپذیر است و نمی‏توان نقش بسزای آن را در امر یاددهی_یادگیری نادیده گرفت. محتوای الکترونیکی از جمله امکانات تکنولوژی آموزشی است و به عنوان رسانه در کلاس درس مورد استفاده قرار می‏گیرد. هرچه کاربرد رایانه در امر یاددهی_یادگیری در کلاس درس و محیط خارج از کلاس رایج‏تر شود انتخاب و استفاده از محتوای الکترونیکی در تدریس و آموزش اهمیت بیشتری پیدا می‏کند.
به دلیل اینکه روش‏های نوین تدریس با هدف تسهیل، تسریع و تثبیت یادگیری انجام می‏گیرند بهتر است که در اجرای این روش‏ها از تکنولوژی روز استفاده شود. در این مقاله سعی شده است نقش محتوای الکترونیکی بر تسهیل، تسریع و تثبیت یادگیری با روش توصیفی، تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد.
یادگیری با استفاده از رایانه انگیزه‏ی دانش‏آموزان برای مشارکت در تدریس را افزایش می‏‏دهد و این موضوع سبب اثربخش شدن تدریس خواهد‏‏ شد و مشارکت فعال دانش‏آموز مستلزم تسهیل یادگیری توسط معلم می‏شود که این فرایند با استفاده از محتوای الکترونیکی به صورت قابل توجهی امکان‏پذیر است. با درگیر شدن دانش‏آموزان درفرایند یاددهی_یادگیری و فعال شدن آنها و همچنین درگیر شدن کانال‏های یادگیری به کمک محتوای الکترونیک یادگیری ساده‏تر و مفهوم درس قابل فهم می‏شود و دانش‏آموزان از درس خسته نمی‏شوند و جذابیت کلاس برای آن‏ها موثر واقع می‏شود همین موضوع سبب سرعت بخشیدن به یادگیری نیز می‏شود و معلم می‏تواند در مدت زمان مناسب یادگیری دانش‏آموزان خود را تسریع و تثبیت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the role of use electronic material in facilitating ,accelerating and consolidating learning of elementary schooi student

نویسنده [English]

  • Maryam Abbasi 1
چکیده [English]

In new educational discipline teaching of application and educational Technology is and we cannot ignore its great role in the issue of teaching.
Electronic contexics are some of possibilities of educational Technology and it will be used as a media in classroom.
The more application of computer in issue of teaching in classroom and outside school, becomes current, selection and utilization of electronic contents in teaching and training became more important. Because the new methods of teaching will be performed with the purpose of Facilitating, accelerating and stabilization of the learning, it is better that in executing these methods, the new technologies to be used.
In this paper it has been tried, role of electronic contents on the facilitating, accelerating and stabilization of the learning to be studied by description–analytical methods.
Learning by using the computer, increases the Student’s motivation for corporation in teaching, and this issue causes the thatching to be more effective, and active corporation of student, causes the learning to become easier, which this process by using the electronic contacts is possible very much.
By involvement of the students,in the process of teaching,Their learning and activating and also their involvement in learning channels, by the help of electronic contacts, learning becomes more understandable,and the students will not become from the lesson and attractiveness of the classes will be more effective and more for them.
Also this issue causes the learning to be accelerated and teacher can accelerate and stabilize his students teaching in the appropriate time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic contacts
  • Educational Technology
  • facilitating the learning
  • accelerating the learning
  • consolidating the learning