بررسی ویژگیهای مدیریت ورهبری اعتدال گرادرکلام امیرالمومنین

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

آموزش و پرورش

چکیده

دین اسلام حامی پیام هایی برای بهترین شیوه ها وروشهای پیشرفته مدیریت است.زندگی مادرعصر اطلاعات وتحولات پرشتاب و شگرف وپیچیدگی های روزافزون تحت الشعاع مدیریت صحیح ومناسب است.مدیریتی اسلامی که با اتکاءبه قرآن و سنت نبوی و مبتنی بر رفتاروسیره علوی باشد،مدیریتی اعتدال گرا و موفق خواهدبود.سخنان حضرت علی (ع)درزمینه مباحث مدیریت بسیارارزنده و راهنما ست.کلام مولا نشات گرفته از روح بلندوشخصیت بی نظیروچندبعدی آن پیشوای بزرگ است که رسول خدافرمود:«اَنامَدینه العِلم وعلیُّ بابُها».حضرت علی علیه السلام بعنوان برترین چهره تاریخ اسلام پس از پیامبر(ص) دربرهه ای اززمان حکومت رابه عهده گرفت وشیوه هاواصول مدیریتی ماندگاری رابرای همه عصرهاو نسل ها درتاریخ ثبت نمود.امام علی (ع)رهبراعتدال گرایی بود که از افراط و تفریطوتندروی های بی خردانه و کوتاهی های جاهلانه پرهیز نمودوبه عنوان الگو،مساله مهم اعتدال رادرتمام شئون زنگی اش بکاربرد.این نوشتار که به شکل تحلیلی توصیفی است،برآن است تا رعایت اعتدال را باتوجه به فرمایشات مولا علی (ع) درنهج البلاغه درمسئولیت پذیری،ساده زیستی ،اسراف،مهروقهر،شتاب ودرنگ،دوستی ودشمنی،ستایش ونکوهش،سخن وسکوت وبرخوردکریمانه مدیران توضیح دهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination leadership Gradrlam moderation ali

چکیده [English]

Pro-islam messages for Advanced Havrvshhay management best practices. madrsratlaat life Vapid development overshadowed the growing complexing is proper management and appropriate. Islamic management with Atkabh Quran and divine tradition and is based Alavi, management, moderation will be Gravmvfq.Imam ali regarding management issues Bsyararzndh Vrahmast kalam lord Blndvshkhsyt no nzyrvchnlody originating from the spirit of the great Leader is the messenger of Khdafrmvd.Anamdynh Alam and Ali chapters Ali as the greatest figures in the history of Islam after the prophet since the government assumed Drbrhh Retention manag ment procedures and principles for all ages and generations Kept Hadrtarykh.Avrhbratdal was the activism of extremist hardliners Vtfryt short of ignorant and injudicious Prhyznmvd.And as an example,the important thing moderation Radrtman apply them his life.This paper which is intended to form a cross-sectional Tarayt Rabatvjh moderation in orders Mvlaly amam ali nahj and the respovsibiliting,simplicity,extravagance,Mhrvqhr,acceleration vdrng,friendship and enmitg praise Vnkvhsh,speaking sliently explain Vbrkhvrdymanh ragers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahjal-Balagha
  • Imam Ali
  • Director
  • moderation