دوزبانگی در نظام آموزشی ایران

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان ، استان البرز

2 کارشناس علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان ، استان البرز.

چکیده

مقاله حاضر به تعریف اجمالی از دو زبانگی و برنامه‌های آموزش دوزبانگی می‌پردازد. این مقاله همچنین تعدادی از مطالعات و بررسی‌های انجام شده در ایران و جهان در ارتباط با تاثیرات آموزش دوزبانه و اهمیت زبان مادری را به صورت خلاصه ارائه می‌دهد. سیاست و برنامه ریزی دوزبانی و آموزشی ایران به صورت خلاصه مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد. بخش عمده مطلب به بررسی سیستم آموزش دوزبانه و مدل های آن و همچنین تطبیق سیستم آموزشی ایران با نظام آموزشی کشورهای مطرح در سیستم آموزشی از جمله سوئد و سوئیس اختصاص دارد. همچنین یکی از محتوای این مقاله بررسی اهمیت تدریس زبان بومی دوزبانه‌ها است. لذا نیاز به تدریس زبان بومی از سه چشم انداز مطالعه شده است. در رویکرد علمی شرایط لازم برای دوزبانه‌ها برای بهره‌مندی از امتیازها و تاثیرهای مثبت دوزبانگی (مثل کنترل شناختی، خلاقیت و حل مساله) تبیین می‌گردد. رویکرد دوم به مسئولیت سیاست گذاران زبان فرهنگی در دو محوربوم شناسی زبان و هویت می­پردازد. رویکرد سیاسی با بررسی دو مقوله « چالش های بین المللی و خارجی» و « چالش های داخلی» به ارتباط تنگاتنگ زبان و سیاست اشاره کرده، بر لزوم بازنگری در سیاست زبانی و عدالت آموزشی تاکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Training managers and its impact on the evolution of Farhangian University

نویسندگان [English]

  • kazem shadman 1
  • aref baykan 2
1 کارشناس علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان ، استان البرز
2 کارشناس علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان ، استان البرز.
چکیده [English]

 
Abstract 
 
 
Currently education of different branches of management is highly important at the universities around the world and purpose of this education is to train managers who look at their offices with a scientific view. In recent years, scientific view to management and training qualified managers has been taken into consideration. The question is that can a department that intends to train a country’s future teachers and finally human resources, achieve its long term and short term purposes without having managers familiar with management? Would could without a managers familiar to the management science, to achieve the objectives short-term and long-term? Is it possible to expect changes in departments under their management without making an evolution in their viewpoint and facilitating them with the latest managements techniques? This research intends to investigate the “training of managers and its impact on the evolution of Farhangian University”. The results suggest that according to the document of fundamental evolution of education, Farhangian University plays an important role in training professional and expert human resources. Therefore, in order to bring out an evolution in Farhangian University and train skillful and creative teachers, we must invest on comprehensive training of managers of this university in all levels.    
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Bilingualism
  • Identity
  • Teaching Bilingual Education
  • the Consequences of Bilingualism
  • Native language