تبیین سبک زندگی براساس آموزه‌های تربیتی نبوی و علوی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه الهیات دانشگاه فرهنگان تهران

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران

چکیده

سبک زندگی کلیت بی‌همتا و فردی زندگی که همهٔ فرایندهای عموم، زندگی، ذیل آن قرار دارد. مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها در هر چیزی را دربرمی‌گیرد. سبک زندگی روشی است که فرد در طول زندگی انتخاب کرده و زیربنای آن در خانواده پی‌ریزی می‌شود که متأثر از فرهنگ، نژاد، مذهب، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، اعتقادات و باورها می‌باشد. سبک زندگی در قرآن کریم با اوصافی مانند حیات طیبه، شیوهٔ زندگی بایسته، شیوهٔ زندگی فوق‌العاده ارزنده، شیوهٔ زندگی بر مبنای حق‌گرایی، شیوه‌ای زندگی که یکسره طاعت خداست و زندگی خاصی که با اسلام یا تسلیم توأم است. در این پژوهش احادیث و روایات (آموزه‌های اسلامی) فراوانی آمده است که درخور توجه ویژه‌ای می‌باشد. درنهایت اینکه زندگی خاصی که با اسلام یا تسلیم توأم باشد به دلیل برنامه جامعی که برای انسان نگاشته بسترساز تفکری درخور شأن است و ولایتمداری انسان را به‌عنوان اشرف مخلوقات متبلور می‌نماید.
درواقع انسان در مسیر یک آزمون الهی قرارگرفته تا از راهه‌ای گوناگون کدام را برگزیند از دعوت و ندای عقل و نفس و جاذبه دنیا و آخرت و کوشش‌های خدایی نفسانی به کدام‌یک پاسخ مثبت دهد. با در نظر گرفتن مطالب فوق می‌توان گفت در این پژوهش با ارجحیت رفتارهای مناسب در موقعیت‌های مختلف زندگی آشنا می‌شویم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the lifestyle based on the prophetic and Alawite teachings

نویسندگان [English]

  • ali najjarpoorian 1
  • abdolsaeid mohammad shafiee 2
1 cfu
2 cfu
چکیده [English]

The lifestyle is a unique and individual whole of life under which all the processes of public life are subordinated. A collection of attitudes, values, behaviors, attitudes, and tastes in anything
Takes over.
Lifestyle is a way that a person chooses during life and its foundation is laid in the family, which is influenced by culture, race, religion, economic and social status, beliefs and convictions.
The way of life in the Holy Qur'an with attributes such as good life, proper way of life, extremely valuable way of life, way of life based on truthfulness, way of life which is completely obedience to God and a special way of life that is accompanied by Islam or submission.
In this research, many hadiths and narrations (Islamic teachings) have been mentioned that deserve special attention.
Finally, a special life that is associated with Islam or surrender, due to the comprehensive plan written for human beings, is a worthy source of thought and crystallizes human guardianship as the Ashraf of creatures.
In fact, man is on the path of a divine test to choose which of the various ways to respond positively to the invitation and call of reason and soul and the attraction of the world and the hereafter and the efforts of the carnal god. Considering the above, we can say that in this study, we get acquainted with the preference of appropriate behaviors in different life situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Islamic lifestyle
  • Family
  • community