نگاهی به سبک گلستان سعدی و یکی از ویژگی های واژگانی آن

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان- پردیس شهید مفتح

چکیده

سبک گلستان سعدی را می‌توان در مجموع عراقی دانست. این اثر با نثری فنی و مسجع و همچنین با تکیه بر سبک شخصی سعدی نوشته شده و همین ویژگی باعث تمایز جدی گلستان از سایر کتب ادبیِ نظیر آن گردیده است. سبک عراقی از نظر زبانی و کاربرد واژه ها با سبک خراسانی متفاوت است ،اما در مواردی از گلستان، واژه های کهن پهلوی که از مختصات سبک خراسانی است دیده می شود و این نکته بیان می‌دارد که سبک گلستان به طور کامل زیرمجموعه‌ی سبک عراقی نیست، از این رو بررسی این اثر از نظر سبک نوشتاری و همچنین وجود واژگان پهلوی حائز اهمیت است .در این مقاله علاوه بر معرفی گلستان به عنوان نثری فاخر، تلاش شده است تا به روش کتابخانه‌ای نمونه‌هایی از واژه‌های پهلوی موجود در گلستان مورد بررسی قرار گیرد تا نشان دهیم که در واقع گلستان جایگاهی بین دو سبک عراقی و خراسانی دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Look at the style of Sa'di's Golestan and one of its lexical features

نویسنده [English]

  • salman goudarzi
چکیده [English]

Sa'dis Golestan style could be considered as Iraqi style.This book contains technical prose and it is also rhythmic as well as relying on Sa'dis personal writing style. This features makes Golestan quite distinctive from other literary works. Iraqi style is different from Khorasani style both linguistically and lexically.How ever, in Golestan,  we can see ancient Pahlavi words, which are typical in Khorasani style. It can be concluded that Golestan style isn't completely based on Iraqi style . hence, a survey in Golestan is important both in terms of the chronological style, and the existence of Pahlavi words. In the present article, the author, besides introducing Golestan as an eloquent prose, has attempted to survey some ancient Pahlavi words in Golestan in the form of a library research. The aim is to show that Golestan has a position between Iraqi and Khorasani style both linguistically and lexically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sa'dias' Golestan
  • personal style
  • pahlavi words
  • prosy books